Ihmisen mieli voi olla hyvä palvelija tai huono isäntä.
Pahimmillaan mieli häiritsee jatkuvalla ajatusvirralla ja niihin liittyneillä tunteilla ihmisen elämää. Se luo syyllisyyttä, kaunaa, vihaa ja alemmuuden tunteita ihmisen menneisyydestä sekä pelkoja ja huolestumista tulevaisuudesta. Tämä kaikki on todella tarpeetonta. Se häiritsee elämisen iloa ja rauhaa. Katso videoni, jossa puhun tästä lisää: https://youtu.be/JKQY-FSS4qc
Suurin osa ihmisistä elää tällaisessa tiedostamattomuuden tilassa, näkemättä, että on vain tämä hetki, jossa on mahdollista elää. Vain tässä hetkessä ihminen hengittää ja hänen sydämensä lyö. Vain tässä hetkessä hän voi kokea sisäistä rauhaa ja elämäniloa. Ne ovat kaikkien ihmisten synnyinlahja. Menneisyys on enää muistoissamme ja tulevaisuus on mielikuvissa. Tieoisuuteen havahtumisen kautta muuttuu ihmisen elämä, jopa uusi todellisuus aukeaa hänelle! Ihmeellistä, mutta totta! Tietoisuustaitojen avulla ihminen saa elämäänsä, työhönsä, parisuhteeseensa ja ongelmallisiin tilanteisiinsa uuden ulottuvuuden!!
Paljon turhaa kärsimystä, huolta, murhetta ja epätoivoa aiheutuu ihmiselle, joka on tiedostamaton. Kun ihminen ei tiedosta kuka hän on, joutuu hän määrittelemään itsensä ajatustensa, tunteidensa, käyttäytymisensä, persoonansa ja kokemustensa pohjalta. Tämä luo epävakaan, muuttuvan ja horjuvan perustan rakentaa omaa identiteettiään ja itsetuntoaan. Silti tämä on "normaali" tilanne suurimmalle osalle ihmistä!
Mieli on usein isäntä, vaikka sen pitäisi olla palvelija. Mieli suoltaa koko ajan niin paljon tarpeettomia ja jopa häiritseviä ajatuksia ja tunteita, ettei ihmiselle jää tilaa olla oma iloinen itsensä. Hyvän olon sijaan päälle painavat stressit, huolet, pelot, masennukset, kiukut, epätoivot, kateudet, syyllisyydet, uhriutumiset, levottomuudet. Näin hän on jäänyt loukkuun pakonomaiseen ajatusten ja tunteden virtaan.
Kiinnostuitko? Ehkä sinä haluaisit luoda toisenlaisen ja vahvemman perustan itsellesi ja olemassolollesi? Sellaisen perustan joka ei horju elämäntilanteiden vaihteluissa. Tämä voi tapahtua Tietoisuustaitojen oppimisen avulla. Tulet hämmästymään, kun havahdut kokemaan olevasi enemmän kuin olet kuvitellut! Tulet iloitsemaan uudesta näkökulmasta, jonka avaat itseesi. Tulet nauttimaan uudenlaisesta vapaudentunteesta elämässäsi ja hienosta sisäisestä rauhasta ja elämänilosta. Tuntuuko uskomattomalta? Totta kai tuntuu, koska mielesi todistelee juuri nyt, että näin ei voi tapahtua. Ehkä uskot mieltäsi. Ehkä et usko, vaan kyseenalaistat sen esittämät väitteet ja otat johdon itsellesi. Samalla otat ensimmäisen askeleesi kohti tietoisuutta! Seuraavat askeleet teemme yhdessä!
Olen tehnyt tuon matkan, joten voin lähteä kanssasi sinun matkallesi. Omaan matkaani kului lähes kolme vuotta, vaikka elettyä elämää ja elämänkokemusta oli takana vuosikymmenet. Havahtuminen voi olla hidasta, koska ihmisellä on niin paljon sisäisiä vastustavia voimia. Mutta edistyminen voi tapahtua nopeastikin, jos saa mukaansa ohjaajan, joka antaa tienviittoja matkan onnistumiseksi.
Tietoisuusvalmennus on ihmisen ohjaamista luomaan yhteyden tietoisuuteensa ja tuomaan käsiteltäväksi sellaisia haittaavia ajatusrakenteita, tunteita ja reagointeja, joista hän haluaisi päästä irti ja muuttua ihmisenä. Ohjaustyössäni sovellan mentaalivalmennuksen työtapoja sekä henkisen kasvun työtapoja Eckhart Tollen viitekehyksessä. Tarpeen mukaan käytän myös rentoutus- ja hypnoosiohjausta sekä NLP:n menetelmiä. Nautin saadessani ihmiset lisäämään rohkeuttaan ja henkistä voimaansa, selviytyäkseen paremmin elämän haasteista, suruista, ongelmista ja menetyksistä. Iloitsen ohjattavieni kasvusta kohti unelmia ja tavoitteita ja innostan heitä luomaan voimavaroja tavoitteidensa saavuttamiseksi ja löytämään vaihtoehtoja elämään. Olen koulutukseltani Sertifioitu Mentaalivalmentaja SHL ja Henkisen kasvun ohjaaja. Toteutan yksilöllisiä ohjausistuntoja, luentoja sekä ryhmätilanteita.

Suosittele meitä